Open: Tue, Wed, Fri, Sat and Sun. 10 am- 7 pm  Please call for Appointment                                                              English  中 文
Double click here to add text.

診所地址: 142-19 38大道 1樓 法拉盛 纽约 郵編: 11354
  聯繫電話: 1-718-939-6335、716-543-7816 / 传真:718-321-1401
電子郵件: naturalcareny@gmail.com

                                       以上是自然針灸中心環境一覽, 以下是焦醫生從孩童到青年的成長經歷
以下是焦醫生的父親與病人,學生和徒弟們的交流經歷